Belrobotics klipper hvor ingen andre kan

Klipper på transformatorstation - Fjernvarme Fyn

Fjernvarme Fyn levere strøm og varme til det meste af Fyn. Strømmen kommer gennem en transformator station hvor der er rigtig meget interferens (signalforstyrrelser). Fjernvarme Fyn havde prøvet at teste flere kendte robotmærker på området, men de kunne slet ikke køre eller køre få meter inden de stoppede.

Belrobotics sender et helt specielt signal ud i kantledningen og med den specielle sensor på robotten kan man ændre måden den registrerer signalet på. Så kan man fjerne de frekvenser som højspændingsfeltet sender ud - og så kører robotterne alligevel